TỔNG HỢP IC NGUỒN VÀ CHIPSET THAY THẾ ĐƯỢC CHO NHAU

TỔNG HỢP IC NGUỒN VÀ CHIPSET THAY THẾ ĐƯỢC CHO NHAU

Share|

 
 
 
 

 ,SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B 
I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được."
isl 6266 = isl 6262 
max1902=1901=1631=1632=1633=1634
isl 62883 = isl 628823 
 
rt 8223 = rt 8205
 
CJ=CB RT8205CGQW.
DT=CA
CL=BJ
CJ=CA
 
 
i/o ite 8502e = ite 8502e 
 
ite8512e 
 
ite8512e kxs= ite8512e kxo 
 
ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B 
PM6686 = TPS17020
 
 
UP1585QQAG (marked EM EC) = TPS51123A = RT8223P(marked EQ=)
tps51125= rt8205= rt8223
 
Charger ISL88731=BQ24745
max 1999= max8734
1: RT8206B = ISL 6237
2: MAX8734A = RT82032=MAX1999=RT 8203
3: J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
4: I/O... KB926QF D3 = KB926QF CO
KB3926QF D3= KB3926QF 
RT8205(A) = TPS51125% 
Ef=de 41j ------------------- rt8207lgqw
cj=cl 40w ------------------- tps51125 
 
*CHÚ Ý :
TPS51125A=TPS51125
IC TPS51125A có thể thay cho ic tps51123=8223A

 
 
Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability
Table interchangeability multicontrollers1 
EC1 Replacement EC2 Platform 
 
KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C 
KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900 (
KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3 
KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5 
KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6 
KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23 
KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P 
KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P 
KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 - Compal LA-5082P 
KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P 
KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P) 
KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P 
Winbond1
WPCE773 <-> WPCE775 
WPC8763LDG <-> WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1 
WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x - Quanta MX3 (Maddog 2.5) 
nuvoTon,
NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX 
NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1 
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG 
ITE
IT8500E > IT8502E Asus K50IJ 
IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB 
IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ 
IT8512E > IT8500E Acer 6920 
IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL 
SMSC2 
MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
ite8570 = ite8572= ite8518
ITE IT8500E, IT8502,IT8512 
Nhiều khi bí không có IC hay linh kiện thay, mà nhiều linh kiện có thể thay được cho nhau, các bác cùng đóng góp nhé, có gì sai sót mong được chỉ giáo:
1, HM55 thay được cho HM57
2, HM65 thay được cho HM67
3, WPCE775 cùng chân, sơ đồ mạch giống nhau nhưng không thay được cho WPCE773 .Em đã thay mà không chạy.
 
GL40 với GM45.
RT8209A = FH=CG cu1
RT8204C = H6=CH jox
RT8205 = TPS51125
SN10504 =SN0608098 RHBR
max 8724 = max1908
(EF= DE) = UP6163AG (1.5V)
PQ24751=PQ24753A
 ic nguồn cpu 
NCP6121= NCP6131

 
WPC8763LDG = WPC8769LDG = WPCE775L = WPCE775C:
Một số IC, IO, Chipset tương đương (<=>) có thể thay thế được cho nhau:
 
IO họ (ENE)
KB926QF <=>C0, C1<=> D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)
IO họ (ITE) 
IT8500E=>IT8502E<=>IT8512E.
IO họ (Winbord)
WPCE775<=>WPC773
WPC8763 <=> WPC8769
Họ nuvoTon:
Họ: SMSC:
SMSC KBC1098<=>SMSC MEC1308
 
IC Nguồn cấp trước (3V, 5V)
RT8205A = TPS51125
SN608090dùng <=> isl6237 <=> 51427 RT8206B
ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
PM6686 = TPS17020
UP1585QQAG (Ký hiệu EM EC) = TPS51123A = RT8223P(Ký hiệu EQ=)
MAX8734A = RT8203
max 8724 = max1908
 
IC Nguồn sạc: (Charger)
ISL88731=BQ24745
 
IC Nguồn CPU:
ISL 6266 <=> ISL 6262
ISL 62883 <=> ISL 62882
 
IC Sound:
ALC883 <=> ALC660
 
List Chipset Shared:
Chíp VGA:
G86-631-A2<=>G86-621<=>G86-620<=>G86-630<=>G86-603<=>G86-920.
G86-920-A2 <=>G86-921-A2.
NVIDIA G86-621-a2 G86-620-a2 G86-921-a2 G86-920-a2
GF-GO7200-N-A3 <=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7300-N-A3<=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7400-N-A3<=>GF-GO7400T-N-A3 .
QD-NVS-110M-N-A3 <=>QD-NVS-110MT-N-A3 .
G86-740-A2<=>G86-741-A2
 
Chíp Nam (NB):
Chíp Bắc (SB)
DJ= - RT8202AGQW
DJ- - RT8202APQW
 
DK- - RT8204PQW WQFN 3x3-16
JL= - RT8204AGQW WQFN 3x3-16
FR= - RT8204BGQW WQFN 3x3-16
H6= - RT8204CGQW WQFN 3x3-16
 
CJ= - RT8205AGQW
CK= - RT8205BGQW
CL= - RT8205CGQW
CB= - RT8205DGQW
DT= - RT8205EGQW
EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW]
EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW]
 
CP= - RT8207GQW
DH= - RT8207AGQW
EF= - RT8207LGQW
J7= - RT8207MGQW
 
DJ-CA
 
DS= - RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= - RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
20 - RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
EP= - RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW]
EQ= - RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
 
FF= - RT8208AGQW=CP 
DJ-CA = RT8208AGQW
RT8208B FG=CM FG=CF FG=CJ FG=CL FG=DB FG=DE 
rt8208agqw rt8208a ff=ce ff=bk ff=bg
FG= - RT8208BGQW
H8= - RT8208DGQW
30= - RT8208EGQW
31= - RT8208FGQW
 
FH= - RT8209AGQW WQFN-16L 3x3
A0= - RT8209BGQW WQFN-14L 3.5x3.5
A3= - RT8209EGQW WQFN-14L 3.5x3.5
JX= - RT8209LGQW WQFN-16L 3x3
A8= - RT8209MGQW WQFN-14L 3.5x3.5
K0= - RT8209NGQW
A6= - RT8209PGQW
 
EL= - RT8015A
DZ= - RT8113
CZ= - RT8561AGQW
D9= - RT9716AGQW
C7= - RT9293-20
 
isl 6237= rt8206b
 
replacements:
ISL6236 = RT8206A = PM6686
ISL6237 = RT8206B
ISL6268 = APW7138
TPS51117 = RT8209B
TPS51116 = RT8207
ISL6227 = APW7108
TPS51125 = RT8205B = UP6182
TPS51123 = RT8223M
ISL6251 = G5209
P2805MF = G5933
IC IO Chipset tương đương thay thế được cho nhau (IC, IO, Chipset Shared)
Thảo luận trong 'Kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi fan, 27/02/14.
Lượt xem: 367
Theo dõi chủ đề
fan
Well-Known Member
Một số IC, IO, Chipset tương đương (<=>) có thể thay thế được cho nhau:
 
IO họ (ENE)
KB926QF <=>C0, C1<=> D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)
IO họ (ITE) 
IT8500E=>IT8502E<=>IT8512E.
IO họ (Winbord)KB
WPCE775<=>WPC773
WPC8763 <=> WPC8769
Họ nuvoTon:
Họ: SMSC:
SMSC KBC1098<=>SMSC MEC1308
 
IC Nguồn cấp trước (3V, 5V)
RT8205A = TPS51125
SN608090dùng <=> isl6237 <=> 51427 RT8206B
ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
PM6686 = TPS17020
UP1585QQAG (Ký hiệu EM EC) = TPS51123A = RT8223P(Ký hiệu EQ=)
MAX8734A = RT8203
max 8724 = max1908
 
IC Nguồn sạc: (Charger)
ISL88731=BQ24745
 
IC Nguồn CPU:
ISL 6266 <=> ISL 6262
ISL 62883 <=> ISL 62882
 
IC Sound:
ALC883 <=> ALC660
 
List Chipset Shared:
Chíp VGA:
G86-631-A2<=>G86-621<=>G86-620<=>G86-630<=>G86-603<=>G86-920.
G86-920-A2 <=>G86-921-A2.
GF-GO7200-N-A3 <=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7300-N-A3<=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7400-N-A3<=>GF-GO7400T-N-A3 .
QD-NVS-110M-N-A3 <=>QD-NVS-110MT-N-A3 .
G86-740-A2<=>G86-741-A2
 
Chíp Nam (SB):
Chíp Bắc (NB)
TAGS: CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG, IC TƯƠNG
 
Intel Pentium Processor B950 B960 B830 B970 B980 Retail and Wholesale Original CPU support HM6x and HM7x