Thanh Lý Laptop Cũ

THANH LÝ NHIỀU LAPTOP CŨ


ASUS K45V
-cpu intel core i5-3210M 4*2.5ghz
-ram 4GB ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip GF610M 2GB chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 98% zin 100%
 NGIUYEN TEM
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:8.2T
BH:11/2014
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

LENOVO G580
-cpu intel core i5-3210M 4*2.5ghz
-ram 4GB ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 15.6" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD 4000 chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 98% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:7.9T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

SONY VAIO SVE14122CVW
-cpu intel core i3-3110M 4*2.4ghz
-ram 2GB ddr3
-hdd 320gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 97% zin 100%
 NGUYEN TEM
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:7.9T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 


ACER V5-471 
-cpu intel core i5-3337U 4*1.8ghz
-ram 4GB ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 98% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:7.9T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

DELL VOSTROS 2421
-cpu intel core i3-2375M 4*1.5ghz
-ram 2GB ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 98% zin 100%
 NGUYEN TEM
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:6.6T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

SONY VAIO EB11FM
-cpu intel core i3-370 4*2.4ghz
-ram 4GB ddr3
-hdd 320gb sata 

-màn hình 15.5" led sáng đẹp
-BÀN PHÍM SỐ 
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 97% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:6.6T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

ASUS K43S
-cpu intel core i3-2310 4*2.1ghz
-ram 2GB ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip GF GT540M 1GB chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 97% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:6.4T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

ACER V5-551G
-cpu AMD A8-4555M 4*1.6ghz
-ram 4GB ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 15.6" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD VA ATI 7600 SSchơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 97% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:6.6T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

HP G6
-cpu intel core i3-2330M 4*2.2ghz
-ram 4GB ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 15.6" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD 3000 ATI 6470 chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 97% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:6.2T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

HP G4
-cpu intel core i5-480M 4*2.4ghz
-ram 4GB ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 97% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:5.9T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

TOSHIBA TECRA A11
-cpu intel core i5-560M 4*2.4ghz
-ram 4GB ddr3
-hdd 320gb sata 

-màn hình 15.6" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip GF 2100 chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 97% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:5.9T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

DELL VOSTROS V131
-cpu intel core i3-2350m 
4*2.3ghz
-ram 2gb ddr3
-hdd 500gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 98% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:5.9T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

SAMSUNG RC418
-cpu intel core i3-2310m 
4*2.13ghz
-ram 2gb ddr3
-hdd 640gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-dvd rw đọc ghi dia ok
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 98% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:5.9T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 


HP DV4T HOA VĂN
-cpu intel core i3-330m 
4*2.13ghz
-ram 2gb ddr3
-hdd 320gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-dvd rw đọc ghi dia ok
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 98% zin 100%
 
phụ kiện gồm máy + sạc zin
giá:5.2T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua

 

SAMSUNG RC408 
-cpu intel core i3-380m 
4*2.5ghz
-ram 2gb ddr3
-hdd 320gb sata 

-màn hình 14" led sáng đẹp
-dvd rw đọc ghi dia ok
-wiless bát sóng cực nhanh
-webcam sáng đẹp
-vga chip HD chơi games ok
-âm thanh nghe nhạc hay
-pin hơn 1h30 đã test
máy chạy nhanh các ứng dụng văn phòng đồ họa
tình trạng máy còn đẹp new 97% zin 100%
 nguyen tem
phụ kiện gồm máy + sạc zin

giá:5.2T
bảo hành 01 tháng cho anh em vô tu test
03 ngày đầu bị lỗi hoàn tiền 100% như lúc mua