Sơ đồ khối laptop chip VGA on, VGA rời, AMD

Sơ đồ khối laptop chip VGA on, VGA rời, AMD

1. SƠ ĐỒ KHỐI MAINBOARD HP DV4000 ( Thuộc dòng onboard)

Phân tích sơ đồ khối của dòng laptop HP DV4000. Dòng máy này hiện tại thuộc thế hệ cũ, socket 478, chạy được các đời pentium M, celeron M

+ Dòng máy này có chíp VGA onboard, trong đó Chipset bắc ( MCH) quản lý CPU, Giao tiếp Chipset nam (ICH) và Ram. MCH đóng vai trò xuất hình ra màn hình LCD.

+ Chipset nam quản lý lệnh kích nguồn, quản lý trực tiếp HDD, CD, USB, USB, WIFI, 1394, SOUND, và giao tiếp IO

+ Quản lý nguồn kích, quản lý bàn phím, chuột và BIOS

2. SƠ ĐỒ KHỐI MAINBOARD IBM – X300 ( Thuộc dòng đời cũ – onboard)

Dòng IBM cũng giống dòng HP về cơ bản là chipset vga onboard, vì thế nên các chức năng và nhiệm vụ đều tương đồng. Tuy nhiên, có vài điểm khác nhau cơ bản cần lưu ý như sau:

So sánh sơ đồ khối của máy HP và IBM

Nhìn vào sơ đồ của hai dòng máy ta thấy cấu trúc mạch đa phần là giống nhau, từ chức năng các thành phần cho đến sự liên kết các thành phần với nhau, đều không sử dụng chip vga rời, sự giao tiếp giữa CPU với chip bắc, giao tiếp giữa chip bắc với ram, với màn hình, giao tiếp giữa chip nam với các thành phần là going nhau.

Quan sát sơ đồ khối giữa hai máy ta thấy có sự khác nhau rõ rệt đó là: Ở dòng máy HP thì con BIOS được con I/O quản lý còn ở dòng máy IBM thì chip nam quản lý BIOS. Điểm khác nhau tiếp theo là dòng máy HP thì có I/O được tích hợp chung vừa quản lý các bộ nguồn vừa quản lý bàn phím, chuột cảm ứng và các chức năng khác, dòng máy IBM thì việc quản lý nguồn sẽ được chia nhỏ ra cho con IC PMH7 đảm nhận, còn con I/O chỉ quản lý các thành phần và thường có ký hiệu trên lưng là H8.

3. SƠ ĐỒ KHỐI MAINBOARD Acer 7738  ( Thuộc dòng VGA rời, đời ram 3)

Phân tích sơ đồ khối của dòng laptop Acer 7738. Dòng thế hệ cao sử dụng ram 3, và thuộc thế hệ chipset VGA rời, nhiệm vụ các thành phần:

4. SƠ ĐỒ KHỐI MAINBOARD Acer A5000  ( Thuộc dòng chipset AMD)

Phân tích dòng laptop chip AMD, vì đặc trưng là chip AMD nên phân bổ quyền quản lý của các chipset chính có sự thay đổi rõ rệt.

Cấu trúc phân bổ phụ thuộc lẫn nhau của CPU, Chipset bắc, nam, IO với các thành phần cũng giống như của dòng laptop HP, Acer…