Phân tích nguyồn đầu vào Laptop Dell Inspiron 3537/5537 LA-9982P

Phân tích nguyồn đầu vào Laptop Dell Inspiron 3537/5537 LA-9982P
Phân tích nguyồn sạc Laptop Dell Inspiron 3537/5537 LA-9982P
Với các bạn đã tham gia sửa phần cứng Laptop , khi sửa Laptop Dell Ispiron 15 3537, 5537 đều nhận thấy sự khác biệt về khối nguồn đầu vào và khối sạc so với các dòng Laptop khác .
Để giúp các bạn có cái nhìn rõ nét về phần này Laptopanhdung sẽ phân tích khối nguồn đầu vào , nguồn sạc Laptop Dell LA-9982P , hy vọng giúp các bạn trong việc sửa chữa Laptop Dell Inpiron 3537, 5537 .
Ưu điểm : chênh lệch điện áp khi dung nguồn từ Adpapter hoặc nguồn pin là không đáng kể giúp máy hoạt động ổn định hơn.
Dell Inspiron 15R-5537 LA-9982P Rev:3.0 Laptop schematic

Khi cấp nguồn cho máy từ Adapter mang tên ADPIN dòng đi qua bộ loc L-C đổi tên thành VIN .
VIN dừng ngay tại cực D1 của FET đôi kệnh N (PQ701) , S1,s2 nới nhau, G1,G2 nối nhau,dòng ra tại D2.

Nguon sac dell 3537 la-9982p. 

VIN cùng lúc vào chân 20 IC sạc PU701, mốt áp chuẩn 2.048V được tạo ra phục vụ việc nhận dnạg nguồn đầu váo.
Nguon sac dell 3537 la-9982p 1. 

VIN cũng váo cầu phân áp PR723 – R711 , áp ra 2.6V vào chân ACDET của IC sạc , Với mức áp này xác định Áp từ Adapter đã đủ lớn , chân 4 (ACDRV) có mức áp bằng Áp chân (20) 19,5V + 6V =25,5V cấp vào cực G của PQ701:
Nguon sac dell 3537 la-9982p 2. 
PQ701 dẫn áp VIN từ chân D1 qua S rồi ra tại D2 và qua điện trở gánh PR702 đổi tên áp thành CHG_B+ cấp cho khối sạc và nguồn hệ thống .
Từ các điều kiện trên ,tính toán ta thấy PQ701 chỉ dẫn nguồn Adpter vào khi áp từ Adapter đủ từ 15.4V:
Nguon sac dell 3537 la-9982p 9. 
Thông thuờng như những dòng máy khác Áp qua điện trở gánh chính là nguồn đầu vào và từ đây cấp đến các khôi nguồn trong máy nhưng với dòng máy này có 1 cấu trúc khác.
Để có nguồn cung cấp cho máy và sạc pin chúng ta chia l à làm 3 trường hợp sau:

1) Khi m áy không gắn pin (máy nhận dạng không thấy PIN) lúc này trình điều khiển yêu cầu IC sạc làm việc khối dao động cho ra tần số chỉ khoảng 8kz—12khz điều khiển FET sạc PQ703,PQ705 áp ra tại PL701 l à 13.3V mang tên B+ với dòng điệnn rất nhỏ chỉ cần đủ cho khối nguốn chờ hoạt động:

Nguon sac dell 3537 la-9982p 4. 
Khi khởi động máy IC sạc được I/O điều khiển , khối dao động có tần số tăng lên khoảng 180khz đến 300Khz dòng ra sau PL701 trung bình 1.5A/13.3V cung cấp cho máy hoạt động:
Nguon sac dell 3537 la-9982p 10. 
2) Khi máy có cả pin và Adapter tần số hoạt động của khối sạc tăng lên tuỳ thuộc dung luơng pin hiện có, nó thay đổi trong khoảng từ 180khz đến 1Mhz. Từ đó dòng cấp từ khối nguồn tắng theo và áp nguồn đầu vào cũng tăng lên 16V khi pin dùng cho máy là 14.4V. 
Nguon sac dell 3537 la-9982p 5. 

Áp 16 V này vừa cấp cho hệ thống đồng thời đi qua điện trở gánh dòng sạc pin (PR716) dẫn đến chân 1,2,3 (+VCHGR) của PQ702.
Cùng lúc này nếu dung luơng pin dưới 100% thì chân 11 BQ24717 từ 16V giảm áp về 8.5V đi vào cực G PQ702 làm cho PQ702 dẫn dòng sạc pin (BATT+).
Khi pin đầy dòng đổ qua PR716 =0A, mạch nhận dạng dòng hoạt động nhận dạng pin đầy lúc này chân 11 ic sạc chuyển áp lên 16V phân cực cho PQ702 ngưng dẫn cắt dòng sạc:

Nguon sac dell 3537 la-9982p 6. 
3) Khi chỉ dùng PIN , chân 11 IC sạc về 8.5V, PQ702 dẫn , máy dùng nguồn từ pin:
Nguon sac dell 3537 la-9982p 11.