Nhà Xác LapTop


XÁC LAPTOP

MACBOOK
Macbook air Gen 2 (2009)
- Main Hư VGA 400k
- Màn hinh: 1200k
- Viền cao su màn hình 300k
- Cáp màn hình 500k
- Bàn phím 800k
- Bệ chuột: 500k
- Loa 400k
- Wifi 500k
- Pin 500k
-- Bộ vỏ 1500k
LENOVO - IBM
Lenovo 14002
- Main Hư VGA 200k
- Cáp lcd 250k
- Cao áp 150k
- Bàn phím 250k
- Loa 200k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Lenovo R61E 14.1
- Main Hư VGA 200k
- Cáp lcd 250k
- Cao áp 150k
- Bàn phím 450k
- Loa 200k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 400k
Lenovo R61E 15.4
- Main Hư VGA 200k
- Cáp lcd 250k
- Cao áp 150k
- Bàn phím 450k
- Loa 200k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 400k
Lenovo 3000 G530
- Cáp lcd 250k
- Cao áp 150k
- Bàn phím 200k
- Loa 200k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Lenovo X220
- Loa 250k
- Board chuột 300k
- Bộ vỏ còn C & D 400k
Lenovo X201
- Cáp lcd 550k
- Bo âm thanh 450k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 600k
Lenovo T410
- Main ok 1400k
- Cáp lcd 250k
- Lcd 14.1 led 1400k
- Bàn phím 550k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 600k
Lenovo T410s
- Loa 250k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 600k
Lenovo T400
- Main ok 1200k
- Cáp lcd 350k
- Lcd 14.1 led 1200k
- Bàn phím 450k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 500k
Lenovo T500
- Main ok 1400k
- Cáp lcd 350k
- Lcd 15.4 1100k
- Bàn phím 450k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 600k
Lenovo R500
- Main vga rời ok 1000k
Lenovo Z61m
- Main ok 700k
- Cáp lcd 350k
- Bàn phím 450k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 400k
Lenovo T61 (14" vuông)
- Main VGA rời ok 1000k
- Cáp lcd 350k
- Fan CPU 300k
- Bộ vỏ 400k
IBM T61 14.1 Wide
- Main VGA Share ok 1000k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 250k
- Fan CPU 300k
- Bộ vỏ 500k
IBM T60 (14.1)
- Main vga rời (14.1 vuông) chay ok 800k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 300k
- Bộ vỏ 500k
IBM T60 (15.4)
- Main hư 250k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 500k
IBM X61
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 250k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
IBM X60
- Main ok 500k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 500k
IBM X40
- Main ok 400k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 500k
IBM R61E (15.4)
- Main hư 200k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Bàn phím 300k
- Bộ vỏ 500k
IBM R50 R51E
- Main ok 400k
- Cáp lcd 150k
- Bo cao áp 150k
- Bàn phím 250k
- Fan CPU 200k
- Bộ vỏ 300k
IBM R40
- Main ok 400k
- Cáp lcd 150k
- Bo cao áp 150k
- Bàn phím 300k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 300k
IBM T30 T40 T41 T42 T43 R40E T30 X32
- Main hư vga 100k
- Cáp lcd 150k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 300k
Lenovo S10-3
- Main ok 700k
- LCD; 600k
- Cáp lcd 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ còn phần C và D 300k
DELL
Dell Vostro A860
- Main ok 800k
- Lcd 15.6 WG 900k
- Bo cao áp 150k
- Cáp lcd 250k
- Fan CPU 250k
- Loa 200k
- Bàn phím 200k
- Bộ vỏ còn C và D 300k
Dell Vostro 3555
- Board Lan 450k
- Cable Lcd 250k
- Wireless 250k
- Bộ vỏ còn nắp màn hình (A) 300k
Dell Vostrol 1310
- Main hư 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Dell Vostrol 1400
- Main vga share ok 900k
- Lcd 14.1 900k
- Bo cao áp 150k
- Cáp lcd 250k
- Fan CPU 250k
- Loa 200k
- Bàn phím 200k
- Bộ vỏ 500k
Dell Latitude E6400
- Main Dell Latitude E6400 vga share 1000k
- Main Dell Latitude E6400 vga rời 1100k
- Nắp chuột cảm ứng 200k
Dell Latitude E6500
- Main Dell Latitude E6500 vga rời 1200k
- Nắp chuột cảm ứng 250k
Dell Latiude D630
- Main vga share ok 700k
- Lcd 14.1 800k
- Bo cao áp 150k
- Cáp lcd 200k
- Fan CPU 250k
- Loa 200k
- Bàn phím 250k
- Bộ vỏ 400k
Dell XPS M1530
- Main hư VGA 250k
- Lcd 15.4 800k
- DVD nuốt 300k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Dell XPS M1330
- Main hư VGA 200k
- Lcd 13.3 WG 1100k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Dell Inpiron 1420
- Main vga share ok 800k
- Lcd 14.1 800k
- Bo cao áp 150k
- Cáp lcd 250k
- Fan CPU 250k
- Loa 200k
- Bàn phím 200k
- Bộ vỏ 500k
Dell Inpiron 5420
- Main xác 200k
- Lcd 14.0 led slim 800k
- Cáp lcd 250k
- Fan CPU 250k
- Loa 200k
- Bàn phím 200k
- Bộ vỏ bể chân ốc bản lề 300k
Dell Inpiron 9200
- Main ok 500k
- Card VGA rời 128M 400k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k

ACER
Acer Aspire 4750
- Main hư 200k
- Cáp lcd 250k
- Bàn phím 200k
- Loa 200k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Acer Aspire 5534
- Main hư 200k
- Cáp lcd 250k
- Bàn phím 200k
- Loa 200k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Acer Aspire One D255E
- Màn hình 10.1 600k
- Cáp lcd 250k
- Fan CPU 150k
- Bộ vỏ 500k
Acer Aspire 5534
- Main hư 100k
- Cáp lcd 250k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Acer Aspire 4750 (i5)
- Main hư 300k
- Cáp lcd 250k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 600k
Acer Aspire 4520
- Main hư 100k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Acer Aspire One ZG5 (bể màn hinh rả xác)
- Cáp vga 150k
- Bộ vỏ đẹp 450k
Acer Aspire 5100
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Acer TraveMate 4320
- Main hư 100k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Sạc 250k
- Bộ vỏ còn bệ chuột va bệ main 250k
Acer travelmate 4650
- Main hư 100k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 400k

ASUS
Asus Z99L
- Main ok 700k
- Cáp lcd 250k
- Bàn phím 450k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ còn C và D 200k
Asus K42J
- Cáp lcd 250k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ còn C và D 400k
Asus U80V
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
Asus Z53S (chết VGA rả xác)
- Pin chay trên 1g 150k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Asus eepc 1008ha (chết main rả xác)
- Màn hinh 10.1 600k
- Cáp lcd 200k
- Bo cao áp 150k
- Loa 150k
Asus X59SR (chết VGA rả xác)
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Asus Eee PC 1015PW (chết main rả xác)
- Màn hinh 10.0 800k
- Cáp lcd 200k
- Bo cao áp 150k
- Loa 150k
- Pin 200k
- Bộ vỏ màu tím 500k
Asus X50RL (chết VGA rả xác)
Asus X51RL (chết VGA rả xác)

TOSHIBA
Toshiba Satellite M305D (Chết vga rả xác)
- Pin chạy trên 1h 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Nguyên bộ vỏ 500k
Toshiba Satellite L305
- Main hư 100k
- Pin chạy trên 1h 250k
- Cáp lcd 150k
- Bo cao áp 150k
-FAN CPU 250k
- Nguyên bộ vỏ bể nắp D dưới main 300k
Toshiba Satellite L45 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga100k
- Pin chạy trên 1h 250k
- Cáp lcd 150k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Nguyên bộ vỏ 500k
Toshiba Qosmio G15-AV501 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga 100k
- Cáp lcd 150k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 150k
- Nguyên bộ vỏ 300k

SONY VAIO
Sony FW
- Main hư Vga 100k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bàn phím 200k
- Loa 250k
- Bộ vỏ 400k
Sony PCG-K35
- Main hư Vga 100k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 400k
Sony VGN-TZ150N (Bể MH rã xác)
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Bàn phím 500k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Sony SZ740
- Main Vga rời bị rác, vga share ok 800k
- Màn hình 13.3.led slim đốm trắng vài chổ 800k
- Cáp lcd 350k
- Bo cao áp 150k
- Bàn phím 500k
- cpu T9300 500k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Sony SZ640 (Chết vga rả xác)
- Cáp hdd 250k
- Cáp màn hình 250k
- Bo cao áp 150k
- Bàn phím 500k
- Bộ vỏ 500k
Sony Tx770P
- HDD 1.8 ata 80g 600k
- HDD 1.8 ata 40g 400k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Sony Fs840/w
- Màn hình 15.4Wg 2 bong neon 800k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Bàn phím 500k
- Tản nhiệt (Fan hư) 100k
- Bộ vỏ 500k

COMPAQ HP
Compaq 510
- Main vga share ok 800k
- Cáp lcd 250k
- Bàn phím 200k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
HP G62 AMD
- Màn hình 800k
- Cáp lcd 150k
- Bộ vỏ 500k
HP HDX16 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga 300k
- Màn hình 16.0 1400k
- Bộ vỏ 600k
HP Compaq F700- HP Compaq F500(Chết vga rả xác)
- Main hư 100k
- Cáp lcd 150k
- Webcam 150k
- Fan CPU 150k
- Bộ vỏ 300k
HP DV1000
- Main hư 100k
- Pin 2g 250k
- Cáp lcd 150k
- Webcam 150k
- Fan CPU 150k
HP Pavillion DV5 Core i3 (Chết vga rả xác)
- Main hư đã sữa tè le 200k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Bàn phím có đèn dv5_dm4 300k
- Fan CPU 350k
- Bộ vỏ 500k
HP 520
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Chuột cảm ứng 100k
- Bộ vỏ còn AB 250k
HP 510
- Bộ vỏ còn phần D dưới main 250k
HP DV5 AMD (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga250k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
HP DV2 AMD
- Main hư Vga250k
- Pin 1g 200k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ còn nắp màn hinh và bệ chuột 300k
HP Dm3 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga 150k
- Màn hình 13.3 led 1200k
- Wifi 250k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ còn nắp màn hinh và bệ main 400k
HP DV2000 AMD (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga250k
- Pin 1g 150k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
HP DV6000 AMD TL56 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga250k
- Pin trên 1g 250k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Nguyên bộ vỏ 500k
HP DV9000 (Chết vga rả xác)
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
HP tx1000 AMD TL64 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga250k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bút cảm ứng150k
- Nguyên bộ vỏ đẹp 600k
HP tx2000 AMD TL64 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga 250k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bút cảm ứng150k
- Nguyên bộ vỏ đẹp 600k
Compaq V3000 AMD TL62 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga250k
- Pin 1g 150k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ bể nhẹ nắp chuột 300k
Compaq DV3000 (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga 100k
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
Compaq 2510P (Chết vga rả xác)
- Main hư Vga 100k
- Cáp vga 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Cáp HDD 250k
- Bộ vỏ 400k
HP CQ40 AMD (Chết vga rả xác)
- Cáp lcd 250k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 500k
HP nc6000
- Cáp lcd 150k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 300k
HP Nx5000
- Main hư 100k
- Cáp lcd 150k
- Bo cao áp 150k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ 300k

GATEWAY
Gateway New 95
- Màn hình 800k
- Cáp lcd 250k
- Bộ vỏ 500k
Geteway W350A (AMD TL58)
- Main ok 500k
- Cáp lcd 250k
- Bàn phím 450k
- Fan CPU 250k
- Bộ vỏ còn A C và D 300k
SAMSUNG
Samsung R552
- Main hư Vga100k
- Bộ vỏ 500k
Còn nhiều máy và linh kiện đang cập nhật ae cần linh kiện gì alo 0916264929 Mr Nam

-BATTERY LAPTOP
-Battery HP DV2 chạy trên 2 giờ 200k
-Battery HP DV5, CQ42, G62.......chạy trên 2 giờ 200k

TURBO CARD 2G
[​IMG]
Chức năng chính của Card là tạo bộ nhớ đệm giống SSD để giúp ổ cứng và các hoạt động của máy tính ko bị nghẽn cổ chai nhé!
Intel Turbo Memory IBM LENOVO R400, R500,T400, T400s, T500, W500, W700,W700ds,Tablet, X200, X200s, X200 Tablet, X300, X301 X200s X201 X201i X201s Tablet X301 W700 W701
2GB HALF Turbo Memory Card Module 42T0991: 250k
CARD WAN 3G
IBM
[​IMG]
- Ericsson F3507G (FRU: 43Y6537) Lenovo thinkpad X200, X200s, X200t, X301, W500, T500, T410 T400, R400, SL300, SL400, SL410,SL510,L410,L510 Lenovo ideapad S10 450k
[​IMG]

- Ericsson F5521G (FRU: 60Y3279) Lenovo thinkpad T420 T420S T520 W520 X220 X220i X220T X220S X1...... 650k
[​IMG]
- MC8775: Thinkpad T61,T61P, X61, X61S, X61T, R61, X300 300k
HP
[​IMG]
- UN2400: EliteBook 2530p, 2730p, 6930p, 8530p, 8530w, xx30p, xx30w, 2540p, 2740p, 6940p, 8440p, 8440w, 8540p, 8540w , xx40p, xx40w :400k
[​IMG]

[​IMG]
- Gobi2000: HP Compaq 6530b 6535b 6730b 6735b HP EliteBook 8440p 8530p 8530w HP Mini 1000 110 311 5101HP Pavilion dm1 dm3 dv2 dv3 dv4 HP ProBook 4310s 4311s 4410s 4411s 4415s 4416s 4510s 4515s 4710s 5310m 6445b 6545b500k
[​IMG]
- Ericsson F5521GW HP EliteBook 2560p 4440s 8460p 8560w 8560p 8560p HP ProBook 6560b HP 6560b 8560W 5330M 2560P 650k